kaserat dening mas-aripp | 2 comments

Pepiling Kanggo Sedulur Kabeh...

URIP OJO NGONGSO
SING PODO NARIMO
GEMI SETITI NASTITI NGATI- ATI
ELING LAWAN GUSTI KANG MURBENG DUMADI

OJO MELIK DUWEKING LIYAN
OJO NGGEGE MONGSO
OJO ADIGANG ADIGUNG ADIGUNO
OJO ROMONGSO BISO
OJO SULOYO KARO TONGGO
OJO SULOYO KARO KANCA

REJEKI / JODO / PATI URIP SEKO KARESANGIN ALLAH
SING PADA SEMELEH
SABAR LAN TAWAKAL

AYO SREGEP NGIBADAH
MUGO DADI UMAT KANG TANSAH ELING


2 komentar:

Saran, kritik, utawi 'opini' panjenengan kula tampi kangge handadosaken blog menika supados mlampah kanthi langkung sae ....

Join Us